Tasmarket | Malzeme | Ürün | Proje | Teknik | Erişim
 
 
 

Teknik

Neden Doğal Taş
Doğal Taşların Yapısı
Andezitlerin Özellikleri
Granitlerin Özellikleri
Yüzey  İşlemleri
Minerallerin Sertliği
   

 

DOĞAL TAŞLARIN YAPISI    


Doğal Taşlar oluşum şekline göre üç ana gurupta sınıflandırılır.

       

MAGMATİK YAPI TAŞLARI. >>>

MAGMATİK YAPI TAŞLARI

 

Ergimiş halde bir silikat hamuru halinde olan magmanın yerkabuğunun derinliklerinde veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu kristallerden meydana gelen kayaçlardır.

GRANİT

Yeryüzü derinliklerinde yavaşça soğuyan feldspat ve kuvars içeren magmanın oluşturduğu kayaçtır.

VOLKANİK TÜF

Volkan bacasından yüzeye çıkan volkanik küllerin birikmesi sonucu oluşurlar.

BAZALT

Magmatik siyah bir kayaç olan Gabro'nun lav halinde yüzeye çıkmış halidir.

ANDEZİT

Magmatik bir kayaç olan Diyoritin lav halinde yüzeye çıkarak kristal yapısı değişmiş halidir.

METAMORFİK YAPI TAŞLARI. >>>

METAMORFİK YAPI TAŞLARI  

   

Tortul veya magmatik diğer kayaçların sıcaklık, basınç,gerilme  ve kimyasal aktiviteleri olan sıvılar etkisi ile değişmesi ,başkalaşması sonucu oluşmuş kayaçlardır.

ŞİST (SLATE )

Düzlemsel ve çizgisel paralelliği iyi gelişmiş orta taneli bir kayaçtır. Çekiçle vurulduğunda levhalar halinde kırılırlar.

GNAYS

Kökeni granit veya granodiyorit olan kayacın metamorfizma sonucu bünyesinde bulunan kuvars ve feldspatların uzamış kristaller haline gelmeleri ve paralel katlar halinde yerleşmeleridir.

MİGMATİT

Magmatik ve metamorfik kayaç karışımlarının yeniden metamorfizma geçirmiş ve yönlü dokular oluşturmuş hali.

KUVARSİT

Tane çapları 2 -0,2 mm arasında olan bileşiminde % 80 den fazla  SiO2  olan kırıntıların çeşitli çimento maddesiyle birleşmeleri ve değişime uğramaları sonucu oluşmuş kayaçlar.

MERMER

Kireçtaşlarının ısı ve basınç altında yeniden kristalleşmesi sonucu oluşmuş kayaçlardır. Yabancı maddelerin ve maden oksitlerin etkisiyle mermerler çeşitli renklerde bulunabilirler.

ONİKS

Yer altı sularındaki çözülmüş Kalsiyum Karbonatın ince gözeneksiz bantlar şekilde  çökelmesiyle oluşan kayaçlar.

SERPANTİN

Genelde dalgalı beyaz ve  yeşil damarlı yapısıyla bilinen metamorfik bir kayaçtır.

 

TORTUL YAPI TAŞLARI. >>>

TORTUL YAPI TAŞLARI

 

Buz kütlesi,nehir. rüzgar ve okyanus gibi aşındırıcıların etkisinde ana kütleden ayrılan kayaç ve minerallerin içlerinde organik kalıntılar ve canlılar barındırarak bir yerde çökelmesi ve milyonlarca yıl basınç ve sıcaklık  altında yeniden taşlaşması sonucu oluşmuştur.

KALKER 

(KİREÇTAŞI )

Bileşiminde yoğun olarak CaCo3 bulunan fosilli kayaçlar. Mermerlerin yapı taşıdır. Kireçtaşlarının metamorfizma geçirmesi sonucu Mermerler oluşur.

ARDUVAZ

0.02 mm' den küçük kırıntıların bağlayıcı çimento yardımıyla katılaşmış taşlaşmış hali.

LİMESTONE

Bünyesinde kalsit ve dolomit bulunduran kristalin olmayan üniform yapıya sahip  yumuşak tortul kayaç.

TÜFİTLER

Volkan bacasından yüzeye çıkan 500-600 °C üstünde sıcaklığa sahip volkanik malzemenin akarsular,yağmur ve rüzgar ile başka bir yere taşınıp orada çökelmesiyle oluşurlar.

TRAVERTEN

Yer altı sularındaki çözülmüş Kalsiyum Karbonatın iri gözenekli bantlar şekilde  çökelmesiyle oluşan kayaçlar.

KONGLOMERALAR

(BRES-PUDİNG)

Tane çapları 2 mm den büyük olan kırıntıların çeşitli çimento maddesiyle birleşmeleri sonucu oluşurlar.

KUM TAŞLARI

Tane çapları 2-0,2 mm arasında değişen kırıntıların çimentolanması ile oluşan tortul kayaç türüdür.

ÇAKIL TAŞI

DERE TAŞI

Bir çimento yardımıyla birbiriyle birleşmemiş değişik kayaçlardan ayrılmış kayaçlar.

 

 

 

 

 

 

 
 

Untitled Document

 Hazırlayan : İ.Genç - Maden.Müh. - TAŞMARKET Doğal Taş Pazarlama & Uygulama

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi     info@tas-market.com    adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2006 TAŞMARKET Doğal Taş Pazarlama & Uygulama  . Son değiştirilme tarihi: 19/07/13